Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Web Sieraden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijs-, modelwijzigingen, en typfouten voorbehouden.

© Web Sieraden 2010-2018. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Web Sieraden worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op eniger wijze worden vermenigvuldigd.